Kuidas tellida?


 • Tellija esitab hinnapäringu e-maili teel;
 •  Aveler esitab hinnapäringule vastuse (e-maili teel);
 •  Tellija esitab Tellimuse, millega kinnitab Aveler OÜ poolse hinnapakkumise;
 • Tellimuse kinnitusega loetakse reisijaveoleping sõlmituks;
 • Tellija tasub Ettemaksuarvel märgitud summa maksetähtajaks (tähtaegselt tasumata summalt on Aveler OÜ-l õigus nõuda viivist 0,2 % iga viivitatud päeva eest).

Tellimuse nõuded

 • Sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);
 • Sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);
 • Sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega);
 • Reisijate arv;
 • Tellija andmed;
 • Giiditeenus.

Tellimuse tühistamine

 • Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta teatades sellest Täitjale kirjalikult ette sisevedude korral 4 kalendripäeva ja välisvedude korral 6 kalendripäeva arvates teenuse osutamisele eelnevast päevast.
 • Annulleerimisteade tuleb esitada e-mailiga.